2006 Aunimetuse “Tunnustatud klaasikunstnik” 2004 – 2005 nominendid

3. mail 2006. aastal toimus aunimetuse “Tunnustatud klaasikunstnik” kolleegiumi koosolek eesmärgiga valida välja aunimetuse nominendid. Nominentideks osutusid:

Eve Koha
Ivo Lill
Eino Mäelt
Rait Prääts
Maie-Ann Raun
Tiina Sarapu
Kalli Sein

Aunimetust antakse välja teistkordselt, seekord aastate 2004 – 2005 silmapaistva klaasikunstialase tegevuse eest. Esmakordselt omistati 2002. – 2003. aasta tegevuse eest aunimetus Mare Saarele.

Nominentide poolt esitatavate materjalide põhjal teeb otsuse ekspertide zhürii.

Aunimetuse “Tunnustatud klaasikunstnik” 2004 – 2005 laureaat kuulutatakse välja klaasikunstnike ühenduse aastanäitusel “Beautiful” Kunstihoone galeriis 17. augustil 2006. aastal.

Tunnustusega kaasneb rändauhind.