Tunnustatud klaasikunstniku statuut

Aunimetuse “Tunnustatud klaasikunstnik” statuut
Vaata ka: Senised laureaadid…

“Tunnustatud klaasikunstnik” on Eesti Klaasikunstnike Ühenduse poolt välja antav aunimetus klaasikunstnikule – silmapaistva klaasialase tegevuse eest. Aunimetust antakse välja iga kahe aasta tagant, esimene aunimetus anti välja 2004. aastal (2002.-2003. aasta tegevuse eest), järgmised aastatel 2006, 2008 jne.

Aunimetusega kaasneb rändauhind ja diplom, võimalusel ka rahaline preemia.

Eesti Klaasikunstnike Ühendus annab aunimetust “Tunnustatud klaasikunstnik” välja tähelepanuavaldusena klaasikunstnike tööle. Samuti on see tõhusaks abiks klaasieriala propageerimisel ja tugevdamisel ning klaasikunstnike töö tutvustamisel väljaspool eriala kitsast siseringi. Omadused, mida Eesti Klaasikunstnike Ühendus peab oluliseks aunimetusega tööde juures esile tõsta, oleksid – töö kõrge kunstiline kvaliteet, terviklikkus, hingestatus, täiuslik teostus, uudsus, tähtsus nii kohalikus kui ka rahvusvahelises kunstielus.

Aunimetuse nominendid valib välja eelnevalt Eesti Klaasikunstnike Ühenduse üldkoosolekul valitud kolleegium:

– informatsiooni põhjal, mis on kolleegiumi liikmete poolt kogutud viimase kahe aasta jooksul
– klaasikunstnike poolt oma tegevuse kohta esitatud aastaaruannete põhjal
Kahe valimisperioodi jooksul ei ole kolleegiumil soovitav valida nominendiks klaasikunstnikku, kes on aunimetuse selle ajavahemiku sees juba pälvinud.

Kolleegiumi ülesanneteks on:

– nominentide valimine
– Eesti Klaasikunstnike Ühenduse välise žürii kokkukutsumine
– aunimetuse üleandmise organiseerimine
– rahaliste vahendite leidmine
– pressi teavitamine aunimetuse väljaandmisest

Kolleegium valitakse peale aunimetuse väljakuulutamist iga kahe aasta tagant uuesti.

Kunstnikud, kes on kolleegiumi poolt nominentideks valitud, peavad esitama oma töödest ülevaate, milleks võib olla: üksiktöö, tööde seeria, isikunäitus, osalemine grupinäitusel, klaasikunstialane teoreetiline töö (artikkel, uurimus, tõlge vms.), kureeritud näitus vms. Tutvustava materjalina esitada portfolio, kus oleks piisavalt pildimaterjali saamaks töödest ülevaadet, võimalusel lisada ka kirjutatud artiklid, arvustused, publikatsioonid vms., mida kunstnik peab vajalikuks, andmaks žüriile ammendavat ülevaadet oma loomingust.

Nominentide poolt esitatud materjalide põhjal teeb valiku žürii, kuhu kuuluvad:

– Eesti Kunstimuuseumi esindaja(d)
– Eesti Kunstnike Liidu esindaja(d)
– kunstiteadlane, -teoreetik
– Eesti Klaasikunstnike Ühenduse poolt enda seast valitud esindaja

Žürii liikmeid võib minimaalselt olla 3, soovitavalt 5-7.

Aunimetuse “Tunnustatud klaasikunstnik” väljakuulutamine ja rändauhinna pidulik üleandmine toimub Eesti Klaasikunstnike Ühenduse aastanäitusel.

Senised laureaadid…