2008 KLAASIAEG Maie-Ann Rauni isikunäitus Järvakandis

442Näitus KLAASIAEG on avatud Järvakandi Klaasimuuseumis
august, september ja oktoober 2008
K-R 11-18 ja L 11-15

Maie-Ann Raun kirjutab:
Minu klaasiaeg algas 1958. aastal õpingutega Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis klaasehistöö erialal. Tänaseks
olen klaasikunstiga seotud olnud 50 aastat.
Sellele juubelile pühendan oma tööde valiknäituse Järvakandi Klaasimuuseumis 2008. aastal.

Olen sündinud 7. XII 1938 Tallinnas.
1958 lõpetasin Tartu Kujutava Kunsti Kooli kiitusega ja astusin ERKI klaasehistöö erialale.
1960 võtsin osa välitöödest professor Maks Roosma juhendamisel Hüti klaasikoja asukohas Hiiumaal.
4431964 lõpetasin ERKI cum laude. Diplomitööks vitraaž „Galaktikad” ja üle 100 klaaseseme (sh. meenekomplekt „Liivakellad”) Tartu Observatooriumile Tõraveres.
Juhendaja Maks Roosma.
1965–1966 töötasin Venemaal Vladimiri oblastis Zolotkovos Sverdlovi-nimelises Klaasitehases, kus disainisin tarbenõusid.
1966 suunas ERKI mind aspirantuuri Moskva Tööstuskunsti Kõrgkooli (end. Stroganovi), et koolitada minust klaasiõppejõud.
1969. aastast alates olen õpetanud ERKI-s/EKA-s klaasikunsti ja klaasiajalugu.
1972. aastast olen Eesti Kunstnike Liidu liige. Loomingubaasiks on olnud Valgevene klaasitehas Neman.

445 444
1984–1993 olin ERKI keraamika ja klaasikunsti kateedri juhataja.
1993 täiendõpe Taanis Bornholmi klaasikoolis.
2002–2004 töötasin Tallinnas klaasivabriku Skankristall AS (pankrotis) peakunstnikuna,
kus rakendasin ka EKA klaasikunsti osakonna üliõpilasi ja 2004.
a. lõpetanuid (Kaja ja Eero Vaikre ning Kristi Kask) uute toodete disainimisel.
2003. aastast olen Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor ja jätkan õppejõutööd.
2005. aastast olen hea tahte avaldusena vabatahtlikuna konsulteerinud Järvakandi
Klaasimuuseumi töötajaid. Soovin aidata kaasa selle muuseumi kasvamisele EESTI KLAASIMUUSEUMIKS.
2006 asutasime koos K. ja E.Vaikrega Klaasistuudio OÜ Järvakandis.