003 KONVERENTS Eesti klaasitööstuse väärikas ajalugu – Hüti klaasikoda 1628 – 1664 Hiiumaal

Eesti klaasitööstuse rajamise ja alguse  375. juubeliaasta ürituste sarjas toimub Meistrite Hoovi konverentsisaalis, Vene tn. 6, 26. novembril kell 16.00 konverents “Eesti klaasitööstuse väärikas ajalugu –Hüti klaasikoda 1628 – 1664 Hiiumaal”

Konverentsi ettekanded:

1. Ajalooline klaasitehnoloogia Hüti klaasikojas ja selle taaskasutamine klaasitehases Skankristall 2003. a. suvel.
Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor, klaasitehase Skankristall peakunstnik Maie-Ann Raun

2. Skankristalli disainklaas – ajaloolise ja tänapäevase tehnoloogia sümbioos või vastandus.
Eesti Kunstiakadeemia dotsent magister Tiina Sarapu

3. Klaasidisaini arenguprobleeme Eesti Kunstiakadeemias. EKA klaasikunsti osakonna ja klaasitehase koostöövõimalused.
Eesti Kunstiakadeemia professor Mare Saare

4. Klaasimaali kogemusest Hüti klaasikojas. Eesti 17. sajandi maalitud vitraažid.
Eesti Kunstiakadeemia dotsent Eve Koha

5. Klaasiajaloo pärandi rakendamisest tänapäeva klaasitööstuse tingimustes.
Klaasitehase Skankristall direktor Aime Raimets

6. Kokkuvõte.
Maie-Ann Raun

Kuraatorid: Maie-Ann Raun, Mare Saare, Aime Raimets
Korraldajad: Eesti Kunstiakadeemia, klaasitehas Skankristalli AS
Kontakttelefonid: 6617079, 055 18378 – Maie-Ann Raun
6267320 – Tiina Sarapu

Konverentsiga kaasneb näitus “Hüti klaasikoda 375” Meistrite Hoovi Galeriis. Avatud 30. novembrini 2003 iga päev kella 10-18.