2003 Meeli Kõiva ettekanne klaasikonverentsist Glass Processing Days

60 Meeli Kõiva tegi 15. oktoobril 2003.a. toimunud klaasisektsiooni koosolekul ettekande maailma suurimast ja esinduslikumast klaasikonverentsist Glass Processing Days. Konverents oli järjekorras kaheksas.

Konverentsist osavõtjate arv ületas tänavu 1000 piiri. Ettekandeid oli tänavu 260. Arhitekte, klaasitööstureid,teadlasi, autodisainereid, spetsialiste, kunstnikke jt.oli tulnud 60 riigist.

Monumentaalne valgusskulptuur kaubamajale Forum Helsingis

Monumentaalne valgusskulptuur kaubamajale Forum Helsingis

GPD on maailma juhtiv klaasikonverents, mis koondab enda alla otsusetegijad ja trendiloojad, ta on klaasimaailma juhtivaim innovatiivse mõtlemise taimelava. Konverentsil esinevad ka mõned kunstnikud. Siiani mitte üle 2-3 konverentsi kohta. Tingimuseks on, et kunstitööd peavad ka oma tehniliselt teostuselt olema innovatiivsed, idee värske, ning tööd peavad olema seotud hoonete arhitektuuriga.

Meeli Kõiva tutvustas mõningaid maailma klaasarhitektuuri ja klaasmonumantaalkunsti juhtivaid suundi,samuti esitles slaidiprogrammi enda ja James Carpenteri innovatiivsetest teostunud ja pooleliolevatest monumentaaltöödest, hetke- ja tulevikuvisioone.

Meeli Kõiva osales konverentsil ettekandega kolmandat korda. Sellel aastal oli tema ettekande teemaks “Kiired imagomuutused maapealsetes ja maa-alustes keskkondades”.