2013 IMPULSS. Helen Jaaksoo ja Karin Mölderi ühisnäitus


Klaasinäitus IMPULSS. Helen Jaaksoo ja Karin Mölderi ühisnäitus 15. juuni – 30. august, Tahkuna tuletornis Hiiumaal.