2007 Tiina Sarapu Hop galeriis

344“Kõlavad valgus ja vaikus”
07.-25. detsember 2007

Inimene võtab maailma vastu meelte abil. Seda, mis vastu võetud, soovime enamasti edasi jagada. Olen tähele pannud, et ühe meelega vastu võetavat on sageli kergem kirjeldada teise meelega kogetava kaudu. Nägemine ja kuulmine on üksteist täiendavad ja tõlgendavad meeled. Kujutava kunsti teoste ja endagi loomisprotsessi kirjeldamisel armastan sageli kasutada muusikalisi mõisteid. Niisamuti olen kuulnud muusikuid oma valdkonda avavat kujutava kunsti mõistete kaudu.

345Installatsioon “Kõlavad valgus ja vaikus” on improvisatsioon vastu võtmise ja edasi peegeldamise teemal.

Mida kuuleme kui kõlab vaikus?
Mida kuuleme kui kõlab valgus?

Kõik, mis kuuldud ja öeldud, tekitab vastukaja, peegelduse. Nõndasamuti ka ütlemata sõnum, vaikiolek, veel kuuldavale toomata heli.

Raske on vaadata otse päikesesse, lihtsam tunda tema soojust või vaadelda kuud.

Mida tähelepanelikumalt kuulata valgust ja vaikust, seda selgemalt võib näha enda ja maailma peegeldust.

Tiina Sarapu