2008 M. Roosma stipendiumi laureaat 2008

473Klaasikunstnik professor Maks Roosma (1909-1971), Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti erialale alusepanija ja koolkonna rajaja elu ja tegevuse mälestuse jäädvustamiseks ja eriala järjepidevuse ülalhoidmiseks asutas Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakond alates 2007. aastast Maks Roosma nimelise loomingulise stipendiumi Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti eriala üliõpilasele.

Stipendium omistatakse üliõpilasele või magistrandile, kes

– on viimase aasta jooksul ilmutanud silmapaistvaid loomingulisi tulemusi;

– on järjekindlalt tegelnud klaasikunstiga;

– ei oma akadeemilisi võlgnevusi.

Klaasikunsti eriala üliõpilaste ja magistrantide hulgast valib vastavalt eeltoodud kriteeriumitele stipendiaadi eriala kolleegium, kuhu kuuluvad eriala korralised õppejõud, emeriitprofessor ja Eesti Klaasikunstnike Ühenduse juhatuse esindaja. Stipendiaat valitakse aasta tulemuste põhjal iga aasta detsembris.

2008. aasta Maks Roosma nimelise stipendiumi laureaat on:

magistrant MERLE BUKOVEC

kõrge kunstilise tasemega, särava ja innovaatilise isiknäituse “Voolujooned” eest HOP-galeriis 29. maist 03. juunini 2008. a.

2008. aasta Maks Roosma nimelise stipendiumi pidulik kätteandmine toimus 18. detsembril 2008. a. pidulikul koosviibimisel Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonnas.