2014 Meeli Kõiva kutsutud peaesinejana Euroopa valguse ja disaini foorumil Eskilstunas

meeli1Klaasi- ja valguskunstnik Meeli Kõiva on üheks peaesinejaks 23.-25. oktoobrini toimuval linnade kunstipärast valgustamist ja disaini käsitleval 3 päevasel konverentsil Light in the City Eskilstunas, Rootsis. Samas toimus ka 11 päevane valgusfestival Nattljus.

Meeli Koiva oli ainus kunstnikust kutsutud peaesineja 2 aastase projekti viimasel konverentsil. Konverents rääkis disainist laiemalt ja Meeli Koiva innovaatilised klaasi tööd arhitektuursetesse keskkondadesse osutusid konverentsile valituks Euroopa juhtivate kunstimuuseumite kuraatorite poolt.

LIGHTI~4 (3)Light in the City on olnud kaheaastane Euroopa Liidu fondide poolt rahastatud projekt, mille teemaks on kunstipärased valguslahendused linnades,kunsti ja linnavalgustuse innovatsioon ja tulevik. Korraldajate eesmärk oli kokku viia kunstnikud, linnajuhid ja firmade esindajad, et lõppkokkuvõttes leida asjast huvitatud linnadele originaalseid ja kunstilisel kõrgrasemel valguslahendusi ja valgusobjekte.

Eskilstunas toimuv oli Light in the City projekti lõpuüritus. Eelmised selle projekti 3 päevased konverentsid toimusid Belgia linnas Hasseltis 2013 sügisel ja 2014 kevadel Tartus. Konverentsid on koondanud rahvusvaheliselt tuntud tippeksperte, otsuselangetajaid ning tippvisionääre .

Kõigile konverentsidele valiti valgusega tegelevad kunstnikud üleeuroopalise konkursi korras. Meeli Kõiva osutus valituks kahel korral, seda nii Hasseltis kui ka Tartus.Rootsi, Eskilstunasse kutsuti Meeli Kõiva juba ühe peaesinejana, ainsana kunstnikest. Lisaks toimus konkurss kunstnikele, kust valiti 8 kunstnikku lyhikese esitlusega. Meeli Kõiva käsitles oma ettekandes kunstniku visiooni olulisust nüüdisaegsetes üha ühenäolisemateks muutuvates tehiskeskkondades. Kunstniku sõnul aitab just kunstniku isikupärane käekiri tuua linnakeskkonda inimlikkust, märke millel pilk võiks peatuda ja muuta keskkonnad isiklikumaks ja omasemaks. Oma ettekandes tutvistas ta ka Ameerikasse Silicon Valleysse kavandatavaid uusi klaas-valgus projekte ja uusi  klaasi, valgust, sotsiaalsust ja keskkonda ühendavaid kunstiteoseid.

Meeli Kõiva on olnud üks innovaatoreid ja eeskõndijaid  klaasi ja valguskunsti vallas juba üle 30 aasta. Tema klaas- valgusteoseid arhitektuuri on avaldatud nii Ameerika kui Euroopa kunstiajakirjades. Teda on kutsutud esinema nii Euroopa kui USA ülikoolidesse esinema, samuti seminaridele ja konverentsidele peaesinejana.

Film Light in the City projektist:

Meediakajastusi: