2006 tulemas on juubeliaasta! – NÄITUS ja ALBUM

NÄITUS “EESTI KLAAS 70”
10 aastat 1996-2006

Näitus Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumi alumise korruse kahes galeriis hõlmab kümne näitusele eelneva aasta eesti klaasikunstnike parimaid töid. Ükski suundumus, tehnika ega muud parameetrid ei ole eelistatud olukorras. Valiku määrab teose kvaliteet – idee, kunstiline ja tehnoloogiline täiuslikkus.

Näitusel ei ole temaatilist suundumust. Näituse esmane pealkiri on pelgalt tööpealkiri ja võib muutuda vastavalt lõpliku kollektsiooni sügavamale olemusele.

Näitusel osalemiseks ei ole piiranguid. Osalevad nii Eesti Klaasikunstnike Ühenduse liikmed kui ka need eesti klaasikunstnikud, kes hetkel liikmed ei ole. Oma osalemissoovist 9. jaanuariks teatanuile saadetakse täpsustatud ankeedid kõigi vajalike andmetega. Maikuuks laekunud pildimaterjali põhjal tehakse esimene valik selleks spetsiaalselt kutsutud þürii poolt. Töörühm jätab endale õiguse pöörduda kunstnike poole palvega esitada kümne viimase aasta tööde hulgast ka selliseid, mida kunsntikud ise pildimaterjalina esitanud ei ole. Seda juhul kui selline töö olulisel määral rikastaks näitusepilti ning eesti klaasi ülevaadet.

Samuti soovib töörühm lisada, vastavatasemeliste tööde olemasolu korral, näitusele töid augustikuus toimuva aastanäituse eksponaatide seast. Samaaegselt võib esitada ka lisaandmeid vahepealsel perioodil valminud tööde kohta.

Töörühm on koosseisus Kati Kerstna, Virve Kiil, Kairi Orgusaar ja Mare Saare.

9.jaanuariks teatada oma osalemissoovist: kontakt [at] klaasikunst [dot] ee või Kati tel. 52 90 779
selleks ajaks registreerunud saavad veebruari alguses ankeedid.

ALBUM “KÜMME AASTAT EESTI KLAASI”,

mis ilmub 2007. a alguseks ja tuleb loodetatavasti esitlusele juubelinäituse avamisel.
Album on viimase kümnendi eesti klaasist; sel ajal tegutsenud klaasikunstnikest ja nende töödest.
Kunstnikel teatada osavõtust 9.01.2006 evekoha [at] hot [dot] ee või telefonil 55540790.

Palun kirjutada vajaminevad andmed!
1. Nimi
2. Sünnipäev (päev, kuu, aasta)
3. Aadress
4. Telefon
5. E-mail
6. Haridus (õpinguaastad, kus)
7. Teenistuskäik (kus, tegevusvaldkond, amet)
8. Kuuluvus liitudesse
9. Isiknäitused (aasta, näituse nimi, näituse koha nimi, linn, riik,)
10. Grupinäitused
11. Üldnäitused
12. Sümpoosionid
13. Autasud (preemiad, stipendiumid jt tunnustused)
14. Tööd kogudes (muuseumid jt, ka erakogud)
15. Tööd avalikes hoonetes
16. Bibliograafia (artiklid, kataloogid, raamatud, filmid, videod jt)
vormistamise näide:
Banks, William. „A Secrret Meeting in Boise.“ Midwestern Political Review 6 (1958): 26-31.
17. Teie poolt kirjutatud ja avaldatud erialased kirjutised. ( vt eelmist vormistamisnäidist!)

NB! Kirjutada kogu näitusetegevus, mitte ainult kümne aasta kohta, kui olete kauem tegutsenud.
Vajalikud kirjalikud andmed võib meili teel edastada aadressil evekoha [at] hot [dot] ee
Andmed paberil ja kümne viimase aasta pildimaterjal ( digipildid, slaidid, fotod) oma töödest saab tuua EKA klaasikunsti osakonda Evele.
Pildid annoteerida järgnevate andmetega:
Töö nimi / valmimisaasta/ materjal/ tehnika/ mõõdud/ kuuluvus
Tähtaeg esitamiseks on 30.01. 2006.
Juhul kui pildid puuduvad üldse, on vajalikud joonised ja tööde kirjeldused.
Hiljem projekti käigus toimub ka fotografeerimine, kui sobivad tööd on valitud.
Kuna selle projekti jaoks on vaja taotlusi teha fondidele, siis on need andmed projekti koostamiseks tarvilikud.

NB! tegemist on erinevate ja teineteisest sõltumatute projektidega –
registreeruda tuleb erinevatel aadressidel.
Näitusel ja albumis võib esineda sama(de) töö(de)ga.

Palume tähtaegadest kinni pidada!