2008 M. Roosma stipendiumi laureaadid 2007

Klaasikunstnik professor Maks Roosma (1909-1971) oli praeguse Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti erialale alusepanija ja koolkonna rajaja. Tema elutööks sai oma oskuste pikaajaline edasiandmine õpilastele, eesti klaasitootmise ajaloo uurimine ja eesti klaasikunsti omaette kunstialana väljaarendamine.

Maks Roosma elu ja tegevuse mälestuse jäädvustamiseks ja eriala järjepidevuse ülalhoidmiseks asutas Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakond alates 2007. aastast Maks Roosma nimelise loomingulise stipendiumi Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti eriala üliõpilasele.

Stipendium omistatakse üliõpilasele või magistrandile, kes

– on viimase aasta jooksul ilmutanud silmapaistvaid loomingulisi tulemusi;

– on järjekindlalt tegelnud klaasikunstiga;

– ei oma akadeemilisi võlgnevusi.

Klaasikunsti eriala üliõpilaste ja magistrandide hulgast valib vastavalt eeltoodud kriteeriumidele stipendiaadi eriala kolleegium, kuhu kuuluvad eriala korralised õppejõud, emeriitprofessor ja Eesti Klaasikunstnike Ühenduse juhatuse esindaja. Stipendiaat valitakse aasta tulemuste põhjal iga aasta detsembris.

2007. aasta Maks Roosma nimelise stipendiumi laureaadid on:

Helen Ankudinova

Kairit Aron

Birgit Pählapuu

Raili Velt

silmapaistva tulemuse eest tööstuslikult toodetavate klaasist joogikomplektide kavandamisel ja presenteerimisel.

2007. aasta Maks Roosma nimelise stipendiumi pidulik kätteandmine toimus

22. veebruaril 2008. a. Eesti Vabariigi 90. sünniaastapäeva eel pidulikul aktusel Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonnas.