2008 Eve Koha ettekanne rahvusvahelisel konverentsil Valencias

Eve Koha esines ettekandega teemal „Klaasikunstniku aeg ja ruum“ Valencia Ülikoolis aset leidnud rahvusvahelisel konverentsil.

5.-7. märtsini 2008. a toimus Valencias, Hispaanias teine rahvusvaheline konverents „Klaasiteadus kunstis ja konserveerimises” (Glass Science in Art and Conservation). Ühelt poolt vaatles konverents olulisi saavutusi klaasiteaduses, näitamaks innovatiivseid võimalusi klaasikunstis ja konserveerimises. Teiselt poolt oli võimalus arutleda praktiliste probleemide ja eetiliste dilemmade üle neis valdkondades.

GLASSAC on rahvusvaheline kohtumine, mis püüab lülitada keemia-, bioloogia- ja füüsikateadused kunstiga, arheoloogiaga ja ajalooliste klaasikunsti teostega.