VITRUM FESTIVAL 2020 Kaunases

Eeva Käsper “On the Other Side”

Eesti kunstnikud Eeva Käsper, Maret Sarapu, Merle Kannus ja Tiina Sarapu on valitud osalema Balti riikide ühel olulisemal klaasikunsti näitusel “Clear Space”. Näitus toimub Kaunases ja on osaks laiemast klaasikunsti sündmusest Vitrum Festival 2020.

VITRUM FESTIVAL 2020
Pulsas / Pulse / Pulss 7. okt – 13. dets 2020

Näitus Clear Space / Vaba ruum
9. okt – 13. dets 2020
Kaunase Rajoonimuuseumis

Klaasikunsti näitus “Clear Space,” mis toimub Vitrum 2020 / Pulss festivali raames, püüab hoida kätt Baltimaade klaasikunsti pulsil ja vaatleb viimase kümnendi sündmuste mõju sellele. Esimene Vitrum Balticumi näitus, mis leidis aset aastal 2000, tõi kokku Leedu, Läti ja Eesti klaasiseltskonna, keda ikka on ühendanud loomingulised projektid, isiklikud suhted ja kontaktid. Klaasikunstnikke ei ühenda mitte ainult looming, vaid ka sõprus ja kambavaim. Tänu toimivale kogukonnale on Vitrumi projekt kasvanud ja jõudu kogunud, jäädes siinses maanurgas seni üheks olulisemaks klaasikunsti sündmuseks. Maailmas aset leidvad sotsiaalsed ja majanduslikud muutused, samuti klaasi kui materjali ajas muutuv tähendus, on toonud meid tänasesse konteksti, mis kutsub meid taasmõtestama klaasi ja klaasikogukonna rolli kaasaegse kunsti mängulaval. Festival esitab küsimusi inimsuhete ja keskkonna kohta, tõukudes teemadest nagu ühiskondliku läbipaistvuse vajakajäämised, infoühiskonna probleemid ja mure keskkonna pärast.

Pealkiri “Clear Space” tõstatab küsimuse ruumist, milles subjektid tegutsevad – olgu üksi või osana ühisest struktuurist. Ruumi vaadeldes püütakse mõista, kuidas kujuneb indiviidide vaheline distants; kuidas distants mõjutab kogukonnatunnet. Läbipaistvuse mõiste – klaasi puhul nii otsene kui sümboolne – saab suhete ja seoste visuaalseks representatsiooniks, metafooriks nähtamatule sidemele inimese ja keskkonna vahel, mis võib toimida nii valikuvõimaluste laiendaja kui piirajana. Laiemat pilti vaadates võime siin näha parafraasi läbipaistva ühiskonna siseehitusest. Oma elus otsime me ikka läbipaistvust, olgu siis isiklikes suhetes või suhtes ümbritsevaga. Läbipaistvuse all mõistame ausust, inimestevahelist usaldust – ikka seda, mida pahatihti napib – ikka on üks ühiskonnagrupp teise suhtes eelisseisundis, ikka on nende vahel lõhed, ikka on tõkestatud selgemate, tasakaalustatud suhete loomise võimalikkus.

Näitus Clear Space on osa Vitrum 2020 / Pulss festivalist. Tänavuse festivali moto “Pulss” kirjeldab varieeruvat intensiivsust, millega me elule läheneme. Pulss – vere rütmiline pumpamine südamest arteritesse – võib olla rahulik või ärev. Välistele stiimulitele, nagu oht, erutus, tegevus või haigus, reageerides see kiireneb – ning harmoonia taastudes naaseb rahulikku rütmi. Sõna “pulss” tähistab ka lühiajalist võnget, äkilist heli, mis jääb ennast kordama – nii võib seda näha ka märgina keha talitlusest. See on pulss, mida tunneme ebamugavate olukordadega silmitsi seistes või kehtivaile reeglitele vastu hakates; järsk, kuid jõuline seisukohavõtt, mis aitab meil oma plaanidega edasi liikuda, isegi kui tunneme end rünnatava või ohustatuna. Antud juhul valitseb mõistus keha üle ning suudab füüsilise ärevuse tugevuseks transformeerida. Just sääraste väljakutsete ületamisele see festival keskendubki – esil on tunded ja reaktsioonid, mis ilmnevad siis, kui nimene läheneb oma võimete piirile; hetked, mil vagurusest ja vaikusest saavad raev ja allumatus; uued strateegiad ja hoiakud, milleni tasases vees sõudes pole võimalik jõuda.

Võttes taustaks säärased mõtted, toob seekordne Vitrum Festival kaasa kaks näitust, mitu õpituba ja etteastet, andes võimaluse kahe kuu jooksul ühes linnas kohtuda erinevail nägemustel. Rahvusvahelised ja kohalikud autorid esitlevad oma teoseid eri paikades üle Kaunase, meelitades publiku teekonnale tutvuma klaasi kui materjali ja kui metafooriga elu ja inimeksistentsi kohta.

Lisainfo: www.vitrumfestival.com