2009 Tallinna Püha Vaimu kiriku ajaloolised klaasimaalid XVII ja XIX sajandist


Alates 13. maist on Tallinna Püha Vaimu kirikus avatud väike rõdunäitus, mis tutvustab ajaloolisi klaasimaale, mis on kingitud Tallinna Püha Vaimu kirikule XVII ja XIX sajandil.

500Klaasimaalinguid on säilinud kuus: kaks XVII saj. ja neli XIX saj. II poolest, osa neist on katketena. Nende hulgas on Eesti vanim tervikuna säilinud vappvitraaž Jurgen Tuchi nime ja õuemärgiga aastast 1606. Teine XVII saj. maalitud ovaal kannab Jost Timmermani nime ja õuemärki.

XIX saj. teisest poolest pärineb bürgermeister Woldemar Mayeri nime ja vapiga vitraaž aastaarvuga 1876. Samaaegne on ka parun Girard de Soucantoni perekonnavapp ja Tallinna suur vapp, mida kasutas Tallinna raad ning Tallinna väike vapp, mis oli Suurgildi vapiks.

Tallinna Kultuuriväärtuse Ameti ja Tallinna Püha Vaimu kiriku eestvõttel on museaalidena hoitavad haruldased klaasimaalid tänaseks restaureeritud-konserveeritud ning hoiustamisalustega varustatud, mis võimaldavad eksponeerimist.

Enamus vappvitraaže on restaureeritud Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonna poolt.

Näitus toob taasnähtavale kunagi kirikus aktiivses kasutuses olnud väärtused.

Kui uute kunstiteoste juures hindame uudset, üllatavat ideed-sõnumit ning tehnilise lahenduse köitvat omapära, siis ajalooliste maalitud vitraažide väärikas vanadus, tähenduslikkus ja esteetiline väljendusrikkus on elamus, mis sisendab aukartust.

Ajalooliste klaasimaalide näitus Tallinna Püha Vaimu kirikus on lahti kuni 30. septembrini, esmaspäevast laupäevani kella 9.00-17.00.

Näituse avamine toimub 12. mail kell 16.00.

Näituse kuraatoriks on Eve Koha

Näituse kujundaja on Laika, Belka & Strelka

Näitust toetavad:

Eesti Kultuurkapital

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Tallinna Püha Vaimu kirik

Eesti Kunstiakadeemia