2011 KAI KIUDSOO-VÄRV´i „Taevased ja maised asjad“.

615Esmaspäeval, 23.05.2011 kell 17.00 avatakse Draakoni galeriis KAI KIUDSOO-VÄRV´i (1968) isiknäitus „Taevased ja maised asjad“.

Näituse pealkirja „Taevased ja maised asjad“ alla tahan mahutada oma nägemuse sellest, kuidas meie igapäevaelus on omavahel läbipõimunult olemas inimelu nii siin- kui sealpoolne reaalsus. Inimese elu kulgeb maa peal ja taeva all ning mõlemad sfäärid moodustavad kindla osa meie igapäevaelus. Vahel avaldub see minu töödes humoorikas-iroonilises võtmes, kuid enamasti aktsepteerin täie tõsidusega seda, et sellele maa ja taeva kooslusele tugineb meie inimeseks olemise telg.

Tööde teostamisel olen kasutanud pâte de verre sulatustehnikat, millega olen töötanud juba mitmeid aastaid, seda tehnikat tööde tarvis mugandades ja edasi arendades. Tulemuseks on värvirõõmsad ja reljeefsed „klaasiga joonistatud“ pildid. Nende teostamise protsessis on muide teatud sarnasusi graafika tehnikatega – tööprotsessi käigus valmistan piltidele justkui trükiplaadid, mida erinevate klaasijahude- ja purudega täites saan sulatusahju abil klaasist „tõmmise“ plaadist. Nagu oma varasemateski töödes, kasutan lisaks klaasile ka teisi materjale. Klaaspiltide raamimisel olen kasutanud vaske, kulda, kangast, puitu jm rõhutades ja laiendades seega piltide tähendusvälja. Lisaks pâte de verre tehnikas piltidele eksponeerin ka oma teises ammuses meelistehnikas – klaasimaalis – teostatud töid, mis vastanduvad eelmistele kerguse ja õhulisusega.

Osa näitusest moodustab valik viimastel aastatel valminud töödest, mida olen eksponeerinud välismaal, kuid mida ei ole siiani Eestis näha olnud, kuid mis teemadelt sobituvad antud näituse konteksti. Teise osana panen välja sel aastal valminud tööd.

Kai Kiudsoo-Värv

Näitus jääb avatuks 4. juunini 2011.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

Näituseid Draakoni galeriis toetab Eesti Kultuuriministeerium.