2002 KONKURSS

Klaasitehas Skankristall AS korraldab AVALIKU KONKURSI uute toodete ideekavandite saamiseks. Konkursi eesmärgiks on täiendada 2000 aastal alustatud käsitöönduslikku kollektsiooni LORUP.
Alates 2001. aastast on LORUP klaasitehast esindav kaubamärk, olles nii austusavaldus legendaarsele Eesti klaasivabrikandile Johannes Lorupile. Praegune Skankristall asub samas
paigas, kus 1934-1940 töötas kõrgetasemelist käsitöönduslikku klaasi ja kristalli tootev Lorupi klaasivabrik.
Konkursile oodatakse järgmiste toodete ideekavandeid:
1. küünlajalad (eelistatavalt kompaktsed, massiivsed)
2. dekoratiivtaldrikud (ka seinataldrikud)
3. väikeesemed, mis sobivad meeneteks (vaasid, toosid, viinapitsid jpm).

Kavandamisel saab lähtuda vaid Skankristallis kasutusel olevaist klaasitehnikaist.
Vormimistehnikad:
1. vormi- ja vabapuhumine
2. vormi valamine.
Kujundustehnikad:
1. kuumtöötluses – nupud, niidid, värvipinnad
2. külmtöötluses – liivsöövituses mateerimine, joongraveering.

Meenete teemalahendustena soovitame kasutada turistidele orienteeritud Eesti ja Tallinna või teiste linnade temaatikat, samuti Eestit-eemalisi sümbolkujundeid (loodusest, linnu- ja loomariigist, arhitektuurimälestisi, etnograafilisi motiive jne) – kõike, mis iseloomustab meie maa ja rahva omapära. Kuna ideekavandite projekteerimisel tuleb arvestada Skankristalli
teostus- ja tootmisvõimalustega, siis võimaldame saada eelnevat tehnoloogilist konsultatsiooni ideekavandite materjalis teostatavuse kohta. Konsulteerib tootmisdirektor Rein Tera,
eelnevalt tuleb konsultatsioon kokku leppida tel. 6617093. Ideekavandid vormistada M1:1, kas eskiisina paberil või maketina autori poolt valitud maketimaterjalis (savi, plastiliin, paber, klaas). Ideekavandile lisada tehniline joonis, kirjalik tööprotsessi selgitus, prognoositav materjalikulu ja tööaeg 1 eseme teostamiseks.
Ideekavandid koos autori nime ja kontaktandmetega esitada Marati 12, Skankristalli müügidirektorile hiljemalt 1.11.2002 kell 17:00.
Preemiate kogusumma on 10 000.- krooni ja see jaotatakse järgmiselt:
1 preemia 4000.-
2 preemia 3000.-
3 preemia 1000.-
4 preemia 1000.-
5 preemia 1000.-
Vastava tasemega tööde puudumisel on züriil õigus premeeritavate tööde arvu vähendada.
Võitnud tööde autoritega sõlmitakse leping millega sätestatakse autoritasu määr 3% müüdavate toodete hinnast.

Tõnu Heidov
peadirektor