2003 SUUR TARBEKUNSTINÄITUS KUNSTIHOONES 05.2003!!!

2003. aasta maikuu viimastel päevadel avatakse Kunstihoones
tarbekunstinäitus “Kättevõtmise asi” See on üle mitmete aastate esimene
kõiki tarbekunstiharusid hõlmav näitus Kunstihoones.
Näituse esialgne korraldus toimub alaliitude kaudu. Palume teatada oma
esinemissoovist ja ka oma oodatava töö iselooomust 3. märtsiks
kirjalikult Kunstnike Liitu kas sekretäri kätte või oma alaliidu
lahtrisse. Ümbrikule kirjutada “Kättevõtmise asi”.
Edaspidi on näituseinfo kättesaadav koduleheküljelt www.klaasikunst.ee
Näitus on avatud kõigile kunstnikele, kelle mõtted ja tööd antud teemaga
haakuvad.

Korraldav toimkond
18.12.02

KÄTTEVÕTMISE ASI
Tarbekunst ja objekt Kunstihoones

Sageli kuuleme end lausuvat mõnd tegemata või teoksil tööd silmas
pidades: “See on ainult kättevõtmise asi.”
Kättevõtmise asi on konkreetne ja materiaalne justkui sile kivike
peopesal , nii et viska või lutsu mööda vaikset merepinda, jälgides
veepealkäija kaugussekaduvat jäljerida. Ent peatselt kogeme taas:
kättevõtmise asi osutub tülikaks, ta ei mahu pihku ära, libiseb sõrmede
vahelt välja, muudab isetahtsi oma kuju ja iseloomu.

Kättevõtmise asi vajab vaimujõudu. Alles vaimujõu kaastoimel ilmneb tema
käegakatsutav ehedus. Vaimujõu abil jõuame me mägesid tõsta ja tähti
lennutada.
Ka iga kunstiteos on kättevõtmise asi, eriti aga esemeline kunstiteos,
ühendades endas vaimu ja materjali vastupanu, käeshoidmist ja
mahasaamist.

Kunstiteos võib olla materialiseerunud sõnum nii savist piimakannu kui
ka kullakamakast amuleti näol. Janukustutaja võtab kannu sangast pihku
ja tervitab niiviisi lisaks kannule ka selle autorit.. Kullakamakas ei
ole ainult kuld, mis hiilgab. Ta on ühtlasi ka ehtekunstniku igikestev,
elujoontest läbitud käepigistus.

Nii üks kui ka teine sobib teoseks näitusele “Kättevõtmise asi” – juhul
kui ta savi või kulla kõrval ka piisavalt vaimujõudu sisaldab.

Maarja Undusk