2003 Klaasikunstnike Ühenduse näitus VAAGEN

55Klaasikunstnike Ühenduse 2003.a. näitus toimub 6. – 27.aug. 2003
Hobusepea galeriis (Hobusepea tn.2)
pealkirja all “Vaagen”.

Oodatud on kõikvõimalikud teemaarendused ja mõttemängud teemal “Vaagen”.
Mis on vaagen?
Vaagen kui andmise, ulatamise, pakkumise vahend; kui avatud edasiandja; andmise aktis küll pigem vahendiks , tihti ehk pisut antava varjugi jääv, kuid samas möödapääsmatult vajalik.
Füsioloogiline termin?
Huvitav, kas tal on seost saksa keelse vagen-iga – kaarik, sõiduriist, transpordivahend?
Jne., jne., jne.
Ühesõnaga, kõik mõttemängud teemal on oodatud.
Tööd peaksid olema unikaalsed iseseisvad kunstiteosed, ükskõik kas tegemist on üksikesemega või grupiga või seeriaga. Ei tohiks olla tootmises olevate tööde prototüüpe või näidiseid (või nö. galerii-kaupa.)
Osa võtma on oodatud kõik klaasikunstnikud, ka need kes tavaliselt ei tee vaagnaid!
Tööd võiksid olla valminud viimastel aastatel so.
alates aastast 2000.
Näituse korraldajatel (so. kuraatoritel, galeristil, kujundajal)
on õigus teha valik tööde vahel sõltuvalt nende
vastavusest kontseptsioonile ja lähtudes näituse kujundamisest terviklikuks.

10. maiks on vajalik registreerida end osavõtjana:
autori nimi, töö nimi, tehnika, mõõdud, võimalusel foto või kirjeldus,
soovitavad eksponeerimistingimused.
Kogu informatsioon saata kas
postiaadressil: Klaasikunstnike Ühendus, EKL, Vabaduse v. 6
e-mail-i aadressil: kontakt [at] klaasikunst [dot] ee
või tuua EKL-i Klaasikunstnike Ühenduse riiulisse
Tööd tuleb tuua 1. aug. paiku Hobusepea galeriisse ( täpne kuupäev selgub hiljem)
Osavõtumaksu suurus selgub juunis ( tõenäoliselt paarisaja krooni kandis)

Jõudu (mõtte)tööle!
Klaasikunstnike Ühenduse juhatus