2003 Näitus HÜTI KLAASIKODA HIIUMAAL 375

Näitus
HÜTI KLAASIKODA HIIUMAAL 375
Meistrite Hoovi Galeriis Tallinnas, Vene tn. 6
3. oktoobrist 24.novembrini 2003.
Teaduslik esitlus 23. oktoobril kell 17.

Eksponeeritud on vanimad originaalmaterjalid Eesti Ajaloomuuseumist ja uued rekonstruktsioonid ja improvisatsioonid Hüti klaasikoja (1628 – 1664) toodetest – pudelitest, kaussidest, kannudest, peekritest ja pokaalidest. 
Teaduslik allikmaterjal rekonstruktsioonide loomiseks pärineb Maks Roosma (1909 – 1971) uurimusest HÜTI KLAASIKODA HIIUMAAL. Jooni klaasimanufaktuuri tegevusest XVII sajandil Eestis. Kirjastus „Kunst“, Tallinn, 1966 ja Eesti Ajaloomuuseumi fondist AM 17966, mis sisaldab M. Roosma poolt Hüti külas aastail 1958 – 1961 välja kaevatud ja süstematiseeritud klaasileide ja kirjalikke materjale.
Uustooted on puhutud 2003. aastal aprillist augustini klaasivabrikus Skankristalli AS (endine Tarbeklaas) EKA emeriitprofessori Maie-Ann Rauni juhendamisel.
Näitusega tähistatakse klaasitööstuse rajamist ja algust Eestis 375 aastat tagasi, rõhutatakse järjepidevust ja kõrge taseme hoidmist nii 20. sajandil – endises Lorupi klaasivabrikus – Tarbeklaasis – Skankristallis kui ka meie rahvusliku klaasitööstuse jätkusuutlikkust ning arenguvõimalusi 21. sajandil.

Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakond
Eesti Ajaloomuuseum
Klaasitehas Skankristalli AS
Meistrite Hoovi Galerii