2004 koosolek

Eesti Klaasikunstnike Ühenduse üldkoosolek leidis aset 22. aprillil Kuku klubis. Ühenduse uueks juhatajaks valiti Kati Kerstna, juhataja abideks Merle Kannus ja Kairi Roolaht-Orgusaar.
Otsustati luua ühenduse auliikme staatus ning valiti kaks esimest auliiget, kelleks said eesti klaastootedisaini moderniseerija Helga Kõrge (s.1926) ja teenekas klaasikunstnik Silvia Raudvee (s.1927).