2004 Meeli Kõiva esines ettekandega Stockholmi linnavalitsuses

Septembri keskel toimus Stockholmis linnavalitsuse keskkonnaosakonna korraldusel valgusseminar, kuhu ühe peaesinejana oli kutsutud kunstnik Meeli Kõiva. Seminari eesmärgiks oli inspireerida kohalikke disainereid kasutama Stockholmi vanalinna valgustamisel keskkonnasäästlikku ja nüüdisaegset valgustehnoloogiat. 
Seminaril tutvustasid mitmed firmad oma uusi tehnoloogiaid ja valgustusvõimalusi. Üheks seminari peaesinejaks oli kunstnik Meeli Kõiva, kes oma ettekandes “Kunstniku käekiri elektriseerib klaasi ja valguse kokkupuute” rääkis klaasi ja erinevate valgustehnoloogiate kasutamisest kunstis. Meeli Kõiva on maailmas tunnustatud just klaasi ja valguskunsti
pioneerina, olles aastaid eksperimenteerinud nii klaasi, laserite, fiiberoptikaga kui ka muude uuemate tehnoloogiatega. Uusi valgustehnoloogiaid kasutades on valminud mitmed innovatiivsete valgusobjektide kavandid nii Eestis kui piiri taga. Paraku pole need Eestis veel realiseerunud.

Seda enam torkab silma Stockholmi linnavalitsejate huvi millegi uudse ja eripärase ning
keskkonnasäästliku vastu. Seminaril pakkusid erilist huvi Meeli Kõiva laserkompositsioonid ja
fiiberoptilised valgusskulptuurid.