2023 Kalli Sein ÜLEMINEK

Kunstiaknas avati klaasikunstnik Kalli Seina aknanäitus “Üleminek.”

Info: Kunstiaken

Autori selgitus:
Üleminek tähistab ühelt poolt värvivalikut – looduse värvimängu muutust sügisesest küllusest talve diskreetsesse gammasse, rohelised-punased taanduvad mustvalgesse. Teisalt saab üleminekut mõista ka igapäevaelu suundumuste tähendues – üleminek pillavast tarbimisest taas- ja uuskasutusse.

Klaas on üsna energiamahukas materjal, tema töötlemine nõuab suurt temperatuuri ja lihvimine kõvu tööriitu ning tublisti aega. Kuid klaas on lõputult taaskasutatav – seda materjali saab ikka ja jälle üles sulatada, ’ümberkeeta’ ja taas peaaegu samas kvaliteedis uuesti luua.
Oma stuudios olen juba mitu aastat pühendanud tähelepanu jäägivabale loomingule ja taaskasutusele.

Siinsed klaasvormid on küll loodud uuest materjalist, kuid kõik jäägid-killud, mis klaasi lõikamisel jäävad, on ka ära kasutatud. Seda võimaldab erinevate tehnikate kombineerimine, klaasvormidel olevad triibud-lehekesed on valmistatud lõikamisel jäänud kildudest. Akna ees rippuvad kuulikesed samuti. Ka klaastopsid on valmistatud kõik klaasistuudio jääkidest.

Üleminek tarbimiselt hoidmisele. Kui kodune klaasese puruneb, siis tasub uurida, kuidas saab sellele anda uue elu. Sest klaasil on elusid palju. Nagu kassidelgi.