2005 maikuu üldkoosoleku protokoll


Eesti Klaasikunstnike Ühenduse üldkogu protokoll 1/2005

Koosolek toimus 12. mail 2005 Kuku klubis.

Juhatas: Kati Kerstna
Protokollis: Merle Kannus

Päevakord
1. Ühenduse liikmekandidaatide (Eeva Käsper-Lennuk ja Jana Nõmm) enesetutvustus.

2. Liikmete väljaarvamine
Ühenduse liikmeskonnast otsustati vastavalt nende soovile välja arvata Gundars Gulbis ja Eha Henning.

3. Eelinfo suviste ürituste kohta:
Primitiivklaasi workshop Linnaalustel – 10-12. 06, sellele järgneb näitus.

4. Valge klaasi päevad Haapsalus – 16-23.07, näitus 23.07-14.08

5. Katkised asjad – aastanäitus Jaani Seegi varemetes, Tallinn.
Kavandite esitamine.

6. Aastanäitus 2006 teemade hääletusel valiti välja teema “Beautiful.” Toimumispaik Viinistu kunstimuuseum või Kunstihoone galerii.

7. Kinnitati 2004. majandusaasta aruanne (koostaja: Malle Karik-Hallimäe).

8. Ühenduse liikmeteks võeti vastu Eeva Käsper-Lennuk ja Jana Nõmm.

9. Raja tn. töökoja tuleviku arutelu.