Eesti Klaasikunstnike Ühendus…

…on Eesti Kunstnike Liidu alaliit, mis koondab endasse professionaalseid klaasikunstnikke.

Ühenduse eesmärgiks on eesti klaasikunsti igakülgne arendamine, oma liikmetele esinemisvõimaluste loomine, klaasikunstnike tööga seotud teabe kogumine ja vahendamine ning mitmesuguste erialaste kontaktide loomine.
Klaasikunstnike Ühenduse juhatus on kolmeliikmeline – juhataja Malle Hallimäe, juhatuse liikmed Maret Sarapu ja Eili Soon.

Põhikiri