2006 aprilli koosoleku protokoll


EKKÜ koosolek 04.04.2006 KUKU klubis

juhatas Kati Kerstna
protokollis Virve Kiil

arutati:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine – kinnitatud ühehäälselt.

2. Aastanäituse “Beautiful” tähtaegade meeldetuletamine.

3. Lühike tutvustus primitiivklaasikunstipäevadest Kunilepal korraldaja Kairi Orgusaare poolt: toimuvad 16.-18. juuni 2006, helmeteemaliste loengutega esinevad Mare Saare ja Liisi Junolainen. Võimalusel tuleks osalejatel – huvilistel võtta kaasa oma klaasi. Osalusest teada anda vähemalt nädal enne üritust.

4. Valge Klaasi Päevad Haapsalus
toimuvad samadel kuupäevadel, nagu eelmiselgi aastal. Täpsem informatsioon saadetakse laiali hiljem. Korraldajateks endiselt Kai Koppel ja Kati Kerstna, abilisena Kairi Orgusaar.

5. Uue liikme vastuvõtmine EKKÜ-sse. Kaja Vaikre esitas portfoolio, soovitajateks Maie Raun ja Merle Kannus. Kaja poolt hääletasid kõik kohalviibijad.

6. M-A. Raun tutvustas Järvakandi projekti: kunstikonkurss “Klaas” Järvakandi koolis. Luges ette pöördumise kunstiõpetajate poole (Järvakandi ja selle ümbruskonna koolid).
Koostöös muuseumitöötajatega on soov klaasimuuseumi edasi arendada – idee – luua eesti klaasimuuseumi sõprade selts. esialgne projekt on koostamisel (M-A. Raun). Huvi on ilmutanud ka Meleski klaasimuuseumi töötajad. Järvakandi soovib siduda Lelle, Eidapere ja Käru klaasitehaste ajaloo kogumise Järvakandi tehase töödega. Mart Järvik Järvakandi vallavanem toetab muuseumi arengut. Plaan ehitada avatud klaasistuudio. Pildikonkursil valitakse 5 auhinnalist tööd. Otsustati, et EKKÜ võiks anda konkursi auhinnaks mõne (M-A. Rauni) klaaseseme.

7. Tarbekunsti erialaliitude koosolekust rääkis Kai Kiudsoo-Värv:
Kunstihoone ruumides on huvi korraldada erialaliitude ühisnäitusi
esimene ülevaatenäitus tuleks 2007.a. sügisel, maikuus EKL-i volikogu otsus 2007.a. näituse kohta. Edasine informatsioon meililisti kaudu.