2006 detsembri koosoleku protokoll


Eesti Klaasikunstnike Ühenduse

KOOSOLEKU PROTOKOLL

13. detsember 2006 Kuku klubis, Tallinnas.

Koosoleku juhataja Kati Kerstna

Protokollija Madli Viires

Kohalviibijaid 18 ning oma hääleõiguse volitanud liikmeid 10

Kokku 28

P ä e v a k o r d:

1. Uue juhatuse valimine:

Ettepanek valida uueks Eesti Klaasikunstnike Ühenduse juhatajaks Virve Kiil. Hääletamise tulemusena vastaseid ja erapooletuid pole. Uueks juhatajaks valiti Virve Kiil 28 poolthäälega.

Virve Kiil valis kaks juhatuse liiget: Eeva Käsper ja Merle Bukovec.

Senisele juhatajale, Kati Kerstnale, avaldati kiitust ning tänati hea töö eest.

2. Jõulupeo korraldamise arutelu:

Ettepanek tulla jõulu-koosviibimisele Kuku klubisse 16. detsembril, peale vitraazhi-näituse avamist Vene tänava katoliku kirikus. Vitraazhi-näituse korraldaja on Kai Kiudsoo-Värv.

3. Kodulehe uuendus:

Kati Kerstna teavitab, et EKKÜ kodulehte on uuendatud mahukama pildigalerii võrra ning kutsub ühenduse liikmeid sinna fotosid üles panema.

4. Juubelinäitus:

Kati Kerstna kõneleb eesti klaasikunsti juubelinäitusest, mis avatakse 24. jaanuaril ning mis kestab 25 veebruarini 2007 Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. Ettepanekuid näituse pealkirja täpsustamiseks oodatakse meililistile kuni 18. detsembrini. Mare Saare ettepanek on nimetada näitus “Eesti klaas 70: 10 aasta paremik”, mis on otsene tõlge hetkel inglise keelsest pealkirjast, mille all on tehtud näitusele eelreklaami.

5. Helmepäevad Kunilepal 2007:

Kati Kertna edastab info Kairi Orgusaare poolt:

Helmepäevad Kunilepal toimuvad ka 2007 aasta suvel, 15 – 17 juunil. Kairi teeb ettepaneku kehtestada osalustasu, mille eest korraldada workshopi ajal osalejatele ühine toitlustamine.

6. Eesti Kunstnike Liidu auliikme kandidaadi esitamine alaliidu poolt:

Kandidaatideks pakuti Leida Jürgen, Helga Kõrge, Silvia Raudvee ja Pilvi Ojamaa. Otsustati hääletamise teel valida üks kandidaat ning kõige rohkem hääli, 17, kogus Leida Jürgen. Virve Kiil edastab info valitud kandidaadi kohta Kalli Seinale, kes on EKKÜ esindaja EKLs.

7. EKKÜ liikmemaksu tõstmine:

Kati Kerstna ettepanek tõsta liikmemaksu. Praegu 150.- aastas. Tehti 2 ettepanekut: lihtliikmetele 250.- aastas ning pensionäridele 100.- aastas

lihtliikmetele 300.- aastas ning pensionäridele 100.- aastas

Hääletamise tulemusel võeti 28 poolt häälega vastu uue liikmemaksu suuruseks:

lihtliikmetele 300.- aastas ning pensionäridele 100.- aastas

8. EKKÜ liikmete ühendusest välja arvamine:

Välja arvata ühendusest need liikmed, kes ei ole tasunud liikmemaksu üle 3 aasta. Hääletati kahe liikme väljaarvamise kohta: Liina Võro ja Ülle Braun. Hääletamise tulemusel otsustati välja arvata EKKÜst Liina Võro ja Ülle Braun, 26 poolthäält ja 2 erapooletut.

9. Tarbekunstinäitus “Asjade seis”:

Virve Kiil edastas eelinfona, et juunikuus 2007 on Tallinna Kunstihoones näitus “Asjade seis”.

Koosoleku juhataja Kati Kerstna