Eesti Klaasikunstnike Ühendus…

…on Eesti Kunstnike Liidu alaliit, mis koondab endasse professionaalseid klaasikunstnikke. Ühendus loodi aastal 1999 EKL klaasikunstnike sektsdiooni õigusjärglasena.

Ühenduse eesmärgiks on eesti klaasikunsti igakülgne arendamine, oma liikmetele esinemisvõimaluste loomine, klaasikunstnike tööga seotud teabe kogumine ja vahendamine ning mitmesuguste erialaste kontaktide loomine.
Klaasikunstnike Ühenduse juhatus on kolmeliikmeline – juhataja Merle Kannus, juhatuse liikmed Malle Karik-Hallimäe ja Sofi Aršas.

Põhikiri