2004 nov. üldkoosoleku protokoll


EKKÜ üldkoosoleku protokoll
11.11.2004 Meistrite Hoovi galeriis

juhatas: Kati Kerstna
protokollis: Merle Kannus
osales 26 inimest

1. Ühendusest väljaarvamise küsimus (ei arvatud kedagi)

2. Uute liikmete vastuvõtmine:
ühel häälel võeti vastu
Virve Kiil
Merle Lobjakas
Liisi Junolainen

3. 2005. a. plaanide kooskõlastamine New Glassi artikli jaoks:
– Haapsalu Valge Klaasi päevad 13.-23.juuli
(osalemiseks tuleb konkurss, teemaks valgusobjektid)
– aastanäitus Katkised asjad
osalemissoovist teada anda hiljemalt 1.märtsiks 2005,
ideekavand või foto 30. maiks 2005
zhürii ja välisosalejad, näituse rändamine
– Helmeahju ehitamine Kunilepal millalgi juunis.
M.Raun: Fookus Tartusse? jaan.-veebr.
Meistrite Hoovis Maks Roosma 95
Pilvi Ojamaa: dets. 2005 juubel – graveeringunäitus

4. Mitteliikmete osavõtt Ühenduse igast näitusest hakkab maksma vähemalt 150 kr (=meie liikmemaks), kui näituse korraldamiseks on vaja osalejatelt korjata lisaraha, siis mitteliikmed maksavad 150 kr. rohkem, kui Ühenduse liikmed.
Tiina Sarapu: üliõpilastele soodustus 50% – ühehäälselt heaks kiidetud.

5. Raja t. ateka remont – ei otsustatud midagi.