2005 oktoobri koosoleku protokoll


20. okt. 2005

juhatas Kati Kerstna
protokollis Madli Viires
kohal oli 21 liiget, delegeeritud häältega 3 liiget.

1. Tunnustatud klaaskunstniku valimise töögrupi kokkupanemine:
kokku kutsuda zhürii, kes arutab 2-e aasta jooksul valminud tööde põhjal kandidaate. Autor peaks esitama 2-e a. lõpliku portfolio.
Ettepanek: see, kes eelmisel korral tiitli pälvis, osaleks praeguse otsustajate grupi koosseisus. Grupp võiks koosneda 5-st inimesest. Otsustati:
Mare Saare, Virve Kiil, Eeva Käsper, Malle karik-Hallimäe, Kersti Vaks.
Ühehäälselt kiideti heaks.
Arutati ka mõtet tunnustada klaasieriala parimat üliõpilast, nt. rahalise tasu või reisi võimalusega.

2. Uue juhatuse valimine:
otsustati ülesandeid laiali jagada:
1. PR-ga tegeleb Eeva Käsper
(kutsete ja pressiteadete õigeaegse väljasaatmise eest vastutamine)
2. Ühenduse majandusaasta aruande koostaja: Malle Karik-Hallimäe
3. Korrespondent: Sofi Arshas
4. Kodulehe haldaja: Maret Sarapu
(info lisamine ja vahetus kodulehel)
5. Raja tänava ateka haldaja; Liisi Junolainen
6. Esindaja EKL-is: Kalli Sein
7. juhatus jätkab (katseajaga) endises koosseisus: s.o. Kati Kerstna ja abid Merle Kannus, Kairi Orgusaar.

3. Hääletati Katrin Tukmanni EKKÜ-sse astumise küsimuses
soovitajad Maie Raun ja Kairi Orgusaar. Katrin võeti üksmeelselt vastu.

4. Konrad Mäe nimelise maalipreemia kandidaadiks soovitamine: EKKÜ hääletas Peeter Mudisti poolt. Aga et maalipreemia on ühekordne ja selgus, et Mudist on juba laureaat olnud, siis esitati Ühendusepoolseks kandidaadiks Mari Roosvalt.

5. 2007. juubelinäitus.
Otsustati taas tulla kokku novembris, et arutada täpsemalt.
21. novembril, esmaspäeval, 18.00 kukus